Hội thảo khoa học

Hình ảnh chuyên Pháp Dr. Mar báo cáo đề tài

Nghiên cứu phẫu thuật trĩ bằng phương pháp LONGO Cải Tiến tại BV Tâm An   m 2010   PGS – TS NGUYỄN MẠNH NHÂM, BS. LÊ THÁI CƠ và CS.

Đánh giá kết quả phẫu thuật rò hậu môn của PGS – TS Nguyễn Văn Thái.

Phẫu thuật trĩ bằng sóng Radio điện cao tần HCPT của BS. Hoàng Đình Lân.

Cấp cứu hậu môn học của Dr. Mar người Pháp.

Những kinh nghiệm và áp dụng công nghệ trong khám chữa các bệnh hậu môn trực tràng tại BV Tâm An.

Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo và phương pháp triệt mạch Doppler kết quả và so sánh tại BV Tâm An.

E.D HELBRAUN nhận xét về các bệnh hậu môn trực tràng học