BỆNH VIỆN TÂM AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023
Tại hội nghị, Tiến sỹ y học Lê Xuân Huệ – Phụ trách chuyên môn Bệnh viện đã trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động của
Bệnh viện trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển bệnh viện năm 2023.
Bệnh viện Tâm An đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh và phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2022.
Với mục tiêu “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, trong năm qua, Bệnh viện Tâm An tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phục vụ,
xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quy trình khám chữa bệnh khoa học. Bệnh viện đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính,
tạo sự tiện ích cho người bệnh: tăng số phòng khám, quầy tiếp đón; triển khai khám bệnh sớm; cải tiến hoạt động, phối hợp giữa các bộ phận, khoa, phòng;
chú trọng nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh.
Qua đó tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế là đơn vị y tế tư nhân top đầu khu vực Bắc miền Trung và cả nước về chuyên khoa Trĩ – Hậu Môn – Trực Tràng.
Định hướng bước đi của toàn Bệnh viện trong năm 2023, lãnh đạo Bệnh viện nêu rõ: Bệnh viện quyết tâm xây dựng môi trường làm việc tốt hơn cho cán bộ y tế, công bằng, minh bạch;
Bố trí cán bộ phù hợp năng lực, sở trường; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và có chế tài xử lý, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; Mỗi cá nhân,
cán bộ viên chức trong bệnh viện tự nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, đoàn kết vì mục tiêu chung phát triển Bệnh viện, vì sức khoẻ người dân…vv
Hội Nghị Tổng Kết 2022 & Phương Hướng Hoạt Động Năm 2023
Hội Nghị Tổng Kết 2022 & Phương Hướng Hoạt Động Năm 2023