BỆNH VIỆN TÂM AN TUYỂN NHÂN LỰC 2021

Vị Trí Cần Tuyển :
– Cử Nhân Xét Nghiệm 2 người
– Cử Nhân Điều Dưỡng Gây Mê 3 người
Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Y Tế Hải Dương
– Bác Sỹ Xét Nghiệm
– Bác Sỹ Chuẩn Đoán Hình Ảnh
Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Y Vinh
– Bác Sỹ Đa Khoa
– Bác Sỹ Y Học Cổ Truyền
– Cử nhân Y Tế Công Cộng
Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Bình và Đại Học Y Hà Nội
– Chuyên ngành Xét Nghiệm
– Chuyên ngành Gây Mê
Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Y Dược Đà Nẵng
Liên hệ: 0912582013