Chế độ BHYT

Bảo Hiểm Y Tế được thông tuyến toàn quốc, Bệnh nhân đến khám và phẫu thuật Trĩ tại Bệnh Viện tâm An có Bảo Hiểm Y tế được hưởng 100% theo giá trị thẻ